Nieuws BSO de Muzikant
 

   De wereld is opgeschrikt door het Covid-19 virus
   Scholen en kinderopvang volgen de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid
   Branche Organisatie Kinderopvang en BOINK
   De Leeuwenhartschool  en BSO de Muzikant sluiten op elkaar aan en bieden noodopvang.

   Samen werken we aan een liefdevol/veilig /vertrouwde schooldag  en bso speelmiddag.
   Noodopvang kunt u aanvragen via school en bso.
 
   In het lokaal ligt een Corona map, waarin de laatste weetjes/nieuws vanuit Rijksoverheid in worden bewaard.
   U kunt deze na overleg met een van de leidsters inzien.
   Wanneer u vragen of aan of opmerkingen heeft omtrent het protocol Corona, dan horen wij dit graag van u.

   
   Liefdevolle groet 
   De juffies
   
 
                                                                                       
   Van harte gefeliciteerd
 
  Juffie Joëlle en gezin hebben in de zomervakantie een kindje gekregen 
  
   
   Afbeelding invoegen
 
 
   Vanaf januari 2021 gaan we samenvoegen met de nieuwe derde kleuterklas "de Vlinderklas"
   In de kerstvakantie gaan we in overleg met de kleuterjuffies, het lokaal weer omtoveren tot een warm-veilig-uitdagend en natuurlijk
   gezellige "vlinderklas" voor kleuters en bso.
 
   
 
 
 
 

 

DE GESCHILLENCOMMISSIE
tel: 070 3105 310
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) in kindercentra.

BSO de Muzikant is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
- uitvoering van de overeenkomst
- verandering van de overeenkomst
- opzegging van de overeenkomst en de kosten daarvan
- annulering van de overeenkomst en de kosten daarvan
- kwaliteit van de opvang
- kosten van de opvang
- opvangtijden

Meer informatie
- de brochure 'Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang?'. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van 
  het behandelen van uw klacht.
- de brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
- het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.
- de procedure van de Geschillencommissie.

Uw klacht indienen
Wanneer u uw klacht digitaal bij ons wilt indienen, dan kunnen wij deze snel behandelen. Klik hiervoor op deze link. Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk. Download hier het formulier en stuur dit per post naar ons toe.