Nieuws BSO de Muzikant
 
 
 

   De wereld is opgeschrikt door het Covid-19 virus
   Scholen en kinderopvang volgen de richtlijnen van het RIVM en Rijksoverheid
   Branche Organisatie Kinderopvang en BOINK
   De Leeuwenhartschool  en BSO de Muzikant sluiten op elkaar aan en bieden in dien nodig  noodopvang.

   Samen werken we aan een liefdevol/veilig /vertrouwde schooldag  en bso speelmiddag.
   Noodopvang kunt u aanvragen via school en bso.
 
   In het lokaal ligt een Corona map, waarin de laatste weetjes/nieuws vanuit Rijksoverheid in worden bewaard.
   U kunt deze na overleg met een van de leidsters inzien.
   Wanneer u vragen of aan of opmerkingen heeft omtrent het protocol Corona, dan horen wij dit graag van u.
 
 
   Leeuwenhartschool
 
   De leeuwenhartschool wordt groter en er zijn plannen gemaakt en goedgekeurd om te gaan verbouwen en uitbreiden.
    Het schooljaar 2021/2022   staat in het teken van vernieuwing.
    De BSO zal daarom tijdelijk gaan verhuizen naar de Margrietstraat.
    Wanneer dit gaat gebeuren? 
    Dat is in afwachting van de goedkeuring van de Gemeente Hoeksche Waard.
    Alle nieuws omtrent de verbouwing en verhuizing enz. staan vanaf schooljaar 2021/2022 in de nieuwsbrief van de Leeuwenhartschool.
    Heeft u vragen? Mail deze naar bsodemuzikant@hotmail.com
 
    Voor iedereen een heerlijke zonnige zomervakantie toegewenst.
    
      
   Liefdevolle groet 
   De juffies
   
 
                                                                                       
    
  
   
   
 
DE GESCHILLENCOMMISSIE
tel: 070 3105 310
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) in kindercentra.

     BSO de Muzikant is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

    Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?

      De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:
    - uitvoering van de overeenkomst
    - verandering van de overeenkomst
    - opzegging van de overeenkomst en de kosten daarvan
    - annulering van de overeenkomst en de kosten daarvan
    - kwaliteit van de opvang
    - kosten van de opvang
    - opvangtijden

Meer informatie
- de brochure 'Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang?'. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van 
  het behandelen van uw klacht.
- de brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
- het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang.
- de procedure van de Geschillencommissie.

Uw klacht indienen
Wanneer u uw klacht digitaal bij ons wilt indienen, dan kunnen wij deze snel behandelen. Klik hiervoor op deze link. Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk. Download hier het formulier en stuur dit per post naar ons toe.