Contact gegevens
 
Adres:
BSO de Muzikant
Jasmijnstraat 6
3261 BK Oud-Beijerland
 
T: 06 12461815
E: bsodemuzikant@hotmail.com
W: www.bsodemuzikant@hotmail.com
 
 
Wettelijke gegevens:
  • Professioneel, gediplomeerde pedagogische medewerkers 
  • Erkend leerbedrijf SBB
  • Oudercommissie aangesloten bij de Geschillencommissie
  • Ingeschreven bij het landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer  235956600
  • KVK-nummer 64942406
  • Conform de Wet Kinderopvang zijn alle medewerkers/stagiaires/vrijwilligers in het bezig van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  • Aangesloten bij Meldcode kindermishandeling
  • Geschillencommissie 121160
  • Jaarlijks voert de BSO de wettelijk verplichte risico-inventarisatie evaluatie veiligheid en gezondheid uit.
Jaarlijks GGD inspectie