De geschillencommissie 
 
BSO de Muzikant is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

T: 070 3105 310
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag

www.degeschillencommissie.nl

De Geschillencommissie Kinderopvang behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar) in kindercentra.

 

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?

 De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • Uitvoering van de overeenkomst
  • Verandering van de overeenkomst
  • Opzegging van de overeenkomst en de kosten daarvan
  • Annulering van de overeenkomst en de kosten daarvan
  • Kwaliteit van de opvang
  • Kosten van de opvang
  • Opvangtijden

Meer informatie

Uw klacht indienen
Wanneer u uw klacht digitaal bij ons wilt indienen, dan kunnen wij deze snel behandelen. Klik hiervoor op deze link. Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk. Download hier het formulier en stuur dit per post naar ons toe.