Schoolvakantie & studiedagen 2019
 


 
Studiedagen Leeuwenhartschool 2019 (voor zover bekend)

Studiemiddag:           18 januari 2019-vrijdag                  BSO open van 12:00 tot 18:00 uur

Studiemiddag:           7 februari 2019-donderdag            BSO open van 12:00 tot 18:00 uur    

Studiedag:                22 februari 2019-vrijdag                BSO open van 08:30 tot 18:00 uur  

Studiemiddag:          13 maart 2019- woensdag                BSO open van 12:00 tot 18:00 uur

Staking leraren:       15 maart 2019 - vrijdag                   BSO open van 08:30 tot 18:00 uur

Studiemiddag:          29 mei 2019- woensdag                   BSO open van 12:00 tot 18:00 uur  

Studiedag:               31 mei 2019-vrijdag                         BSO open van 08:30 tot 18:00 uur

Studiedag:               11 juni 2019- dinsdag                       BSO open van 08:30 tot 18:00 uur

Laatste schooldag:   19 juli 2019- vrijdag                        BSO open van 11:00 tot 18:00 uur

1e schooldag:            2 september 2019- maandag           BSO open van 08:30 tot 18:00 uur (kleuters vrij, klas 1 t/m 6 om 11:00 uur)
  

 
Openingsweken 2019
Voorjaarsvakantie:   23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie:            20 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie:        12 augustus t/m 1 september 2019
Herfstvakantie:       19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie:         21 december t/m 28 december 2019

 
Sluitingsweken 2019
Zomervakantie:        19 juli t/m 11 augustus 2019
Kerstvakantie:         30 december 2019 t/m 5 januari 2020