Info & contractmogelijkheden 
 
Wat bieden wij?
  • Standaardpakket:      40 schoolweken van 14:00 tot 18:00 uur
  • Combipakket:             40 schoolweken van 14:00 tot 18:00 uur + 8 vakantieweken + studiedagen van 08:30 tot 18:00 uur 
  • VSO:                          40 schoolweken voorschoolse opvang op maandag/dinsdag/vrijdag van 07:00 tot 09:00 uur 
  • Vakantiepakket:         8 weken van 08:30 tot 18:00 uur
  • Incidentele opvang:    op basis van een strippenkaart                                                                                                                    
* Vakantieopvang en studiedagen is een dagdeel van 9 uur (van 08:30 tot 18:00 uur).
** Incidentele opvang gelieve één dag van te voren melden en is mogelijk i
ndien er plaats is op de groep, tijdens school en vakantiedagen.
     
Team  BSO de Muzikant
  • Emma       - ma/di/woe/do/vrij
  • Ellen        -  ma/di
  • Joëlle       -  do/vrij

Oudercommissielid:
  • Kim Wittebol 
  • Willem Kuilman 
 Contactgegevens van de oudercommissieleden zijn op te vragen bij de pedagogisch medewerkers en staan vermeld in ons beleidsplan en de algemene voorwaarden welke u na inschrijving van ons ontvangt. 
 

GGD inspectierapporten
Deze liggen ter inzage op de groep / Via de website / Rijksoverheid.
 
BSO de Muzikant
- Werkt met de meldcode (h)erkennen kindermishandeling.
- Voert jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid/veiligheid uit.
- Is een erkend leerbedrijf.
- De nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar
- Sluit aan bij de visie van de school.
- Jaarlijks: controle door de brandweer, bhv-herhaling en ontruimingsoefeningen.
- Is aangesloten bij het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) 178414335
- Verplicht aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

BHV
- 30/09/2019 : BHV certificaat Ellen  
- 30/01/2018 : BHV certificaat Emma
- 28/08/2020 : Kinder-EHBO Emma
-28/08/2020  : Kinder -EHBO Ellen
 
AVG beleid
- AVG beleid BSO de Muzikant