Info & contractmogelijkheden 
 
Wat bieden wij?
 • Standaardpakket:      40 schoolweken van 14:00 tot 18:00 uur
 • Combipakket:             40 schoolweken van 14:00 tot 18:00 uur + 9 vakantieweken + studiedagen van 08:30 tot 18:00 uur 
 • VSO:                          40 schoolweken voorschoolse opvang op maandag en dinsdag van 07:00 tot 09:00 uur 
 • Vakantiepakket:         9 weken van 08:30 tot 18:00 uur
 • Incidentele opvang:    op basis van een strippenkaart                                                                                                                    
* Vakantieopvang en studiedagen is een dagdeel van 9 uur (van 08:30 tot 18:00 uur).
** Incidentele opvang gelieve één dag van te voren melden en is mogelijk i
ndien er plaats is op de groep, tijdens school en vakantiedagen.
     
Team  BSO de Muzikant
 • Emma       - ma/di/woe/do/vrij
 • Nathalie   - ma/do/vrij
 • Ellen        - dinsdag
 • Joëlle      - invalkracht
 • Lianne      - stagiaire
Oudercommissieleden zijn:
 • Marieke 
 • Kim 
 Contactgegevens van de oudercommissieleden zijn op te vragen bij de pedagogisch medewerkers en staan vermeld in ons beleidsplan en de algemene voorwaarden welke u na inschrijving van ons ontvangt. 
 

GGD inspectierapporten
Deze liggen ter inzage op de groep / Via de website / Rijksoverheid.
 
BSO de Muzikant
- Werkt met de meldcode (h)erkennen kindermishandeling.
- Voert jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid/veiligheid uit.
- Is een erkend leerbedrijf.
- De nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar
- Sluit aan bij de visie van de school.
- Jaarlijks: controle door de brandweer, bhv-herhaling en ontruimingsoefeningen.
- Is aangesloten bij het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) 178414335
- Verplicht aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

BHV
- 30/09/2018: BHV certificaat Ellen  
- 30/01/2018 : BHV certificaat Emma
- 11/07/2018 : Kinder-EHBO certificaat Emma
 
AVG beleid
- AVG beleid BSO de Muzikant