Info


Info Kinderopvang BSO de Muzikant per 1 januari 2019

 
 
Wat bieden wij:                                
- 40 weken zonder vakantie opvang
- 48 weken incl. vakantie opvang en studiedagen
- incidentele opvang uurtarief €8,00
- uurtarief op contractbasis   € 7,50


* Vakantie opvang is op basis van een hele dag van 9 uur (van 08:30 tot 18.00 uur)
** Incidentele opvang gelieve één dag van te voren melden.
     - Indien er plaats is tijdens school en vakantiedagen.
     - d.m.v. aanschaf strippenkaart.

Team  BSO de Muzikant
Combinatiefuncties:
- Emma  van Winden : Pedagogisch medewerkster/houder BSO de Muzikant
- Ellen: oproepkracht/activiteitenbegeleidster.
- Ilvia Ooms : oproepkracht 
- Nathalie Uil : Pedagogisch medewerkster peutergroep de Sterrekinderen en BSO de Muzikant
- Paola Wagenaar: Pedagogisch medewerkster 
- Stagiaire:  Lisa Mourits - PW4
 
Oudercommissieleden zijn:
-  tijsjesmariek@hotmail.com
-  kimwittebol@gmail.com
-  manonhebing@gmail.com
 
 

Nieuws:
Per 1 januari 2019 treedt de nieuwe wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in.


 

GGD inspectierapporten
Deze liggen ter inzage op de groep / Via de website / Rijksoverheid.
 
BSO de Muzikant
- Werkt met de meldcode (h)erkennen kindermishandeling.
- Voert jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid/veiligheid uit.
- Is een erkend leerbedrijf.
- De nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar
- Sluit aan bij de visie van de school.
- Jaarlijks: controle door de brandweer, bhv-herhaling en ontruimingsoefeningen.
- Is aangesloten bij het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) 178414335
- Verplicht aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

BHV
- 30/09/2018: BHV certificaat Ellen  
- 30/01/2018 : BHV certificaat Emma
- 11/07/2018 : Kinder-EHBO certificaat Emma
 
AVG beleid
- AVG beleid BSO de Muzikant

Partnerschap
Wij zijn partners met 'Speeltuinvereniging Speelvlucht'. Dit is de leukste speeltuin van Oud-Beijerland, gelegen naast de kinderboerderij. Deze buitenspeeltuin staat garant voor eindeloos veel speelplezier voor kinderen met én zonder beperking. Glijden, schommelen, wippen, draaien, klimmen, klauteren en kliederen in onze hele grote zandbak, het kan allemaal bij Speelvlucht!